×

Dvojdrôtiková mierka

 

Mierka sa používa na určenie základného priestorového rozlíšenia systémov počítačovej a digitálnej rádiografie podľa EN 462-5 a ISO 19232-5. Mierka sa skladá z 13 alebo 15 párov drôtov, ktoré sú vložené do tuhého plastu. Páry drôtov z platiny a volfrámu sú presne uložené tak, aby ich vzdialenosť zodpovedala priemeru drôtu každého páru. Stupeň neostrosti je indikovaný počtom párov drôtov, pri ktorých je možno vidieť rozdiel medzi jednotlivými drôtikmi. Pokiaľ sa zvyšuje neostrosť, obraz páru drôtov sa zlučuje do jedného obrazu. Pre každú mierku je vyrazené unikátne sériové číslo a táto je dodávaná s certifikátom.

 

 • Pár číslo  Ø drôtu/ rozteče     neostrosť
  (D = Duplex)           mm                     mm

  13D                       0,10                    0,050
  12D                       0,13                    0,063
  11D                       0,16                    0,080
  10D                       0,20                    0,100
  9D                         0,26                    0,130
  8D                         0,32                    0,160
  7D                         0,40                    0,200
  6D                         0,50                    0,250
  5D                         0,64                    0,320
  4D                         0,80                    0,400
  3D                         1,00                    0,500
  2D                         1,26                    0,630
  1D                         1,60                    0,800