×

Vákuové komôrkyVákuové komôrky ploché na kontrolu tesnosti tupých rovinných zvarov s ručným ventilom

Rôzne vyhotovenia vákuových komôrok


Sme schopní zabezpečiť akúkoľvek vákuovú komôrku podľa požiadaviek odberateľa

 

 Dispozícia skúšky tesnosti pomocou vákuovej komôrky


 •    Vákuová komôrka na skúšanie tesnosti tupých zvarov zvnútra nádrže;
  nádrž s priemerom 3 m (typ BENKALOR)
  Zaoblenie prísavnej plochy je možné upraviť podľa požiadaviek odberateľa.


   


     Vákuová komôrka na skúšanie tesnosti kútových zvarov, napr. na veľkoobjemových nádržiach na ropné produkty.
  Uhol prísavných plôch je možné upraviť podľa požiadaviek odberateľa.


     Rôzne vyhotovenia vákuových vývev pre vákuové komôrky.


     Sortiment pomôcok ku skúšaniu zvarov s vákuovými komôrkami.