×

NR 104A

 

Podkladová biela farba, rýchlo schnúca, čo umožňuje následnú aplikáciu detekčnej suspenzie a jednoduchšie odčítanie indikácií na tmavých povrchoch testovaných materiálov.

Podkladová farba je suchá po cca 1 minúte a môže byť použitá  pre magnetické suspenzie na olejovej aj vodnej báze. Biela farba pozadia zvýši kontrast a citlivosť pri použití tmavých magnetických suspenzií.
Po dokončení procesu testovania sa podkladová farba odstráni pomocou čističa  NR 107.