×
 • Chemikálie pre vyvolávanie filmov AGFA
 • Chemikálie pre vyvolávanie filmov AGFA

Chemikálie pre vyvolávanie filmov AGFA

 

Vyvolávanie RTG filmov je pochod, pri ktorom sa latentný obraz premieňa na viditeľný obraz. Dosiahne sa to selektívnou redukciou kryštálikov halogenidov striebra na kovové striebro, ktoré vytvára latentný obraz a ten obsahuje stopy kovového striebra. Niektoré látky dokážu redukovať len exponované halogenidy striebra na kovové striebro - nazývajú sa vyvolávacie činidlá  - sú to vodné roztoky, ktoré okrem vyvolávacích činidiel obsahujú aj ďalšie chemikálie; každá z nich má svoju príznačnú funkciu. Iné chemické látky zasa dokážu urýchľovať a ustaľovať chemický proces vyvolávania.

 • Praktické balenie

  Chémie  STRUCTURIX dodávané v prepravných kartónoch vyrobených zo 60% recyklovanej lepenky. Ak je to možné, kartóny sú vybavené s rukoväťami pre ľahké manipulovanie a prepravu. Použitie farby je obmedzené a používa sa len tam, kde je farba súčasťou informácie o výrobku. Všetky škatule sú označené farebnou lepiacou páskou, takže obsah je ľahko identifikovateľný. Červená sa používa pre balenie obsahujúce vývojku, modrá pre balenie obsahujúce ustalovač. Používanie PE materiálov pre jednoduchšiu recykláciu fliaš chemikálií STRUCTURIX sa dodávajú v priehľadných fľašiach zo 100% polyetylénu (PE). Štítky na fľašiach sú vyrobené z polyetylénového materiálu a majú biele pozadie na vytvorenie tlačeného textu, ktorý je ľahšie čitateľný. Zabezpečte, aby každá fľaša bola ľahko PE-recyklovateľná, farebné sú len uzávery a pruh v štítku na identifikáciu (červená pre vývojku, modrá na ustalovač). Všetky fľaše sú vybavené bezpečnostným uzáverom proti vytečeniu.
  Garantované množstvo

  Chemikálie STRUCTURIX sú na prednej strane označené značkou "e" na označenie garantovaného množstva. Označenie "e" zaručuje, že chemikálie STRUCTURIX sa dodávajú so správnym, autorizovaným množstvom, podľa právnych predpisov EÚ.
  Dátum spotreby

  Chemikálie STRUCTURIX sú označené symbolom "exp. dátum "označujúci životnosť výrobku. "Dátum exp" je atramentom vytlačený a obsahuje rok a mesiac vypršania platnosti. Informácie o vypršaní platnosti sú tiež
  na každej prepravnej krabici a každej z fliaš jednotlivých koncentrátov.

  Bezpečnostné opatrenia

  Informácie týkajúce sa bezpečnostných, zdravotných a environmentálnych aspektov chemikálií sa nachádzajú v kartách bezpečnostných údajov (KBU)

  Podmienky na priestory vyvolávania

  Odporúčame, aby ste zabezpečili dobre vetranú miestnosť na vyvolávanie.  Odporúča sa výmena 10-násobku objemu vzduchu za hodinu, aby sa zabránilo vytváraniu príliš vysokej koncentrácie chemikálií dym vo vzduchu.

  Široká škála priemyselných chemikálií  pre každú aplikáciu

  Manuálne spracovanie

  Automatické spracovanie

  • Chemický rozsah "ECo"
  • Štandardný chemický rozsah
  Čistiace chemikálie pre zásobníky v automate a regeneračné tanky

  Ručné vyvolávanie

  Vývojka STRUCTURIX G 128
  • Výborná stabilita počas doby skladovania ako koncentrátu
  • Vysoká spoľahlivosť pri vysokej teplote a vysokej vlhkosti
  • Odolnosť proti oxidácii pri bežnom používaní
  • Vynikajúca rýchlosť spracovania
  • Výnimočné charakteristiky kontrastu
  Manuálna vývojka G128 je k dispozícii v balení obsahujúcom štyri ks 5-lirových fliaš koncentrátu. Každé balenie koncentrátu je možné riediť na štyri sady po 25 litrov roztoku pripraveného na použitie.
  Odporúčaná rýchlosť doplňovania závisí od použitého systém spracovania:
  • 600 ml / m2  alebo 90 ml / film 35 x 43 cm je priemerná spotreba na zachovanie dobrej spracovateľskej kvality (STRUCTURIX D7 film s priemerným sčernaním D 2,50). Štandardná teplota vývojky je 20 ° C na vyvolávaciu dobu 5 minút.
  • 400 ml / m2 s rámčekovými vešiakmi
  • 300 ml / m2 so štipcovými príchytkami
  Na dosiahnutie najlepších výsledkov by sa mala použiť vývojka G128 spolu s ustaľovačom STRUCTURIX G328.

  Ustaľovač STRUCTURIX G 328
  Ustaľovač G 328 neobsahuje žiadne vytvrdzovacie činidlo.
  Je k dispozícii v balení obsahujúcom štyri ks 5-lirových fliaš koncentrátu. Každé balenie koncentrátu je možné riediť na štyri sady po 25 litrov roztoku pripraveného na použitie.
  Odporúčaná rýchlosť doplňovania závisí od použitého systém spracovania:
  • 600 ml / m2  alebo 90 ml / film 35 x 43 cm

  Automatové vyvolávanie

  Vývojka STRUCTURIX G 135

  Koncentrát pre vyvolávanie pozostáva z troch komponentov. Vývojka má dlhú životnosť, a samočistiacu funkciu, čo znamená, že pevné látky sa udržujú na spodu tanku.

  Balenie obsahuje dve sady koncentrátov, časť A - 2 x 5 litrov, časť B - 2 x 0,5 litra a časť C - 2 x 0,25 litra. Jedna sada koncentrátu vystačí na prípravu 20 litrov vývojky vhodnej na naliatie do automatu, resp. do regeneračných tankov. 

  Štartér STRUCTURIX G 135 S

  Štartér sa používa na pridanie a aktiváciu vývojky G 135 vymenenej do automatu. Štartér je dodávaný v 1 l balení, fľaša štartéra G135S vystačí na zarobenie 4O litrov vývojky. Použitie štartéra sa dopručuje vždy po výmene chémie v automate, čo zaručí, že snímky vyvolané budú s optimálnymi senzitometrickými výsledkami.

  Ustalovač STRUCTURIX G 335

  Ustalovač G 335 je koncentrát, pozostávajúci z dvoch sád koncentrátov,časť A - 2 x 5 litrov a časť B 2 x 1,25 litra. Jedna sada koncentrátu vystačí na zarobenie 20 litrov ustalovača vhodného na naliatie do automatu, resp. regeneračných tankov. Ustalovač je bez zápachu, s dlhou životnosťou a vyznačuje sa vysokou archivačnou stabilitou.

   

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.