×
 • Pacsess NDT Skenovacie systémy
 • Skenovacie systémy Slovcert
 • Slovcert skenovacie systémy
 • NDT skenovacie systémy
 • NDT skenovacie systémy Slovcert
 • Filmový skener Slovcert
 • filmový skener pre digitalizáciu Slovcert
 • Slovcert filmový skener pre digitalizáciu
 • Pacsess NDT Skenovacie systémy
 • Skenovacie systémy Slovcert
 • Slovcert skenovacie systémy
 • NDT skenovacie systémy
 • NDT skenovacie systémy Slovcert
 • Filmový skener Slovcert
 • filmový skener pre digitalizáciu Slovcert
 • Slovcert filmový skener pre digitalizáciu

Pacsess NDT Skenovacie systémy

 

Priemyselný filmový skener pre digitalizáciu klasických filmov v NDT. Vďaka technológii CCD s vysokým rozlíšením (HD-CCD) a jedinečnej funkcii ADC (Automatic Digitizer Calibration), neexistuje prakticky žiadna zmena kvality obrazu a zaručuje vynikajúcu reprodukciu šedej stupnice v každom obraze. Na rozdiel od iných riešení na digitalizáciu NDT filmov nevyžaduje časovo náročné manuálne kalibrácie alebo nastavenia, čo znamená šetrenie času, optimalizáciu pracovného postupu a tým pádom znižovanie celkových prevádzkových nákladov.

Systémy PACSESS NDT ponúkajú digitálne riešenia pre optimalizovanú vizualizáciu obrázkov nedeštruktívneho testovania, ktoré pomáhajú analyzovať, archivovať a komunikovať s ostatnými systémami.

Softvér s podporou DICONDE alebo bez nej zlepší výkon vášho skenera filmov a poskytne vám nástroje na spracovanie obrazu, ktoré vám pomôžu správne interpretovať snímky.

Potreba digitálnych metód pre NDT na bezpečnú archiváciu, výmenu filmov a protokolov o skúškach sa vyznačuje tým, že dokumentuje na jednej platforme všetky relevantné údaje, aby bola rýchlo dostupná.

 • PACSESS NDT Skenovacie systémy

  Systémy PACSESS NDT ponúkajú digitálne riešenia pre optimalizovanú vizualizáciu filmov nedeštruktívneho testovania, ktoré pomáhajú analyzovať, archivovať a komunikovať s ostatnými systémami. Ponúkame systémy na digitalizáciu analógových NDT röntgenových filmov. S hardvérovými systémami pre digitalizáciu filmov NDT sa poskytuje  riešenie pre nízkonákladovú dlhodobú archiváciu a ponúkajú sa  špeciálne nástroje na efektívne zhromažďovanie, analýzu a komunikáciu dátových a obrazových materiálov.

   

   

  VIDAR NDT PRO

   

  Priemyselný filmový skener pre digitalizáciu klasických filmov v NDT. Vďaka technológii CCD s vysokým rozlíšením (HD-CCD) a jedinečnej funkcii ADC (Automatic Digitizer Calibration), neexistuje prakticky žiadna zmena kvality obrazu a zaručuje vynikajúcu reprodukciu šedej stupnice v každom obraze. Na rozdiel od iných riešení na digitalizáciu NDT filmov nevyžaduje časovo náročné manuálne kalibrácie alebo nastavenia. To šetrí čas, optimalizuje pracovný postup a náklady.

   

   

  Multistrip-Film-Feeder

  Špeciálne vyvinutý filmový podávač umožňuje paralelnú digitalizáciu niekoľkých röntgenových filmov. Softvérové moduly AcuScreen NDT sú špecificky prispôsobené na digitalizované RTG filmy pomocou tohto podávača.

  S flexibilným podávačom Multistrip-Film je možné digitalizovať filmy rozmerov:  6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, 10 cm, 12 cm, 25 cm, 3,3 "a 4,5" a to bez obmedzenia dĺžky.

  Možnosť digitalizovať röntgenové filmy vedľa seba zvyšuje produktivitu až o 500% (Napr. 5 filmov so šírkou 6 cm paralelne).

   

   

  AcuScreen Enterprise Platform

  Riadenie kvality a najmä nedeštruktívne testovanie (NDT) definuje potrebu rýchlejších, jednoduchších a nákladovo optimalizovaných pracovných tokov.
  Kľúčové slová ako digitalizácia, priemyselný internet vecí (IIoT) by mali poskytovať digitálne pripojenia k už modernizovanému výrobnému procesu. Cieľom je nepretržitý digitálny tok informácií a jednotná dokumentácia všetkých údajov, ktorá zahŕňa aj výsledky povinného testovania materiálov.
  Potreba digitálnych metód na bezpečnú archiváciu a výmenu obrázkov NDT a protokolov o skúškach sa vyznačuje tým, že dokumentuje na jednej platforme všetky relevantné údaje, aby bola rýchlo dostupná.
  Novo vyvinutá platforma AcuScreen Enterprise Platform je prvým kompletným riešením na správu všetkých obrázkov a správ NDT spolu so všetkými materiálovými certifikátmi

   

  AcuScreen NDT Software

   

  Softvér s podporou DICONDE alebo bez nej zlepší výkon vášho digittizéra filmov a poskytne vám nástroje na spracovanie obrazu, ktoré vám pomôžu správne interpretovať snímky.

  AcuScreen NDT Gateway vám umožní upraviť nastavenia jasu a kontrastu skenera pre staršie a tmavšie filmy. Nebudete mať problém s prehliadnutím bodových či plošných chýb v tmavých škvrnách ako sú: porozita, zápaly, trhliny, studené spoje alebo koreňové chyby - všetko na skenovanom digitálnom obraze. Budete schopní merať vzdialenosti, rozsah oblastí, uhly, ako aj percentá abnormalít (diskontinuity) v určitých oblastiach.
  Dodatočný softvérový modul sa dodáva s podávačom Multistrip-Film-Feeder. Modul zabezpečí automatickú konfiguráciu digitizéra vzhľadom na tento podávač:

   

  AcuScreen Exchange Software

  AcuScreen Exchange je vysoko bezpečná webová aplikácia, ktorá veľmi jednoducho a pohodlne využíva digitálne zdieľanie a prenos veľkých NDT obrázkov a správ. Len pre pozvané a registrované osoby / skupiny kde sa môžu zdieľať konkrétne údaje o projektoch.

  Prijímateľ môže používať každý webový prehliadač a nezáleží na tom, či používa zariadenie so systémom iOS, Android alebo Windows.

   

  AcuScreen NDT-Workstation

   

  Pracovné stanice obsahujú okrem vysoko výkonného počítača s grafickou kartou aj monitor najvyššej kvality, ktorý je veľký 20 ", 24" alebo 29 "a má rozlíšenie až 6 MP.
   

  Všetky komponenty sú testované a pracovnú stanicu dostáva odberateľ na kľúč, už s nainštalovaným monitorom.

   

   

  AcuScreen NDT-Monitory

  NDT- optimalizované röntgenové monitory sú špeciálne pripravené pre oblasť NDT. Zariadenia sa vyznačujú vysokým jasom, ultra vysokým jasom (napr. 900 cd / m²) a vysokým kontrastným pomerom. Naše monitory majú rozmer 20", 24" alebo 29"a poskytujú rozlíšenie do 6 MP (na vyžiadanie až do 10 MP)
  Netreba zabudnúť, že iba ideálne pripravené špeciálne displeje poskytujú potrebnú kvalitu zobrazenia pri prežarovaní v NDT oblasti .

   

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.