×
 • Y.MU2000-D
 • Y.MU2000-D

Y.MU2000-D

 

Y.MU2000-D je riešenie prežarovacej kabíny, ktoré sa osvedčilo v dlhodobej praxi. Kabína je vybavená moderným  digitálnym  panelovým  detektorom  a Y.HDR-Inspect technológiou, ktorá poskytuje vynikajúcu kvalitu obrazu,  vysoký kontrast a naviac kabína môže byť jednoducho doplnená aj počítačovou tomografiou (CT). 

 

Bližšie informácie nájdete na stránkach výrobcu YXLON

 

 • Robustná konštrukcia a osvedčená technológia
  Po celom svete inštalovaných viac ako 490 systémov
  Vysoko dynamická rádioskopia (HDR)
  Manuálny a poloautomatický režim
  NOVINKA! Rýchla počítačová tomografia len jednoduchým stlačením tlačidla
  Možnosť dobudovania CT u existujúcich systémov

  Koncept oddelených manipulátorov, pri ktorých sa rtg lampa a detektor posúvajú nezávisle na polohe kontrolovanej vzorky, zabezpečuje optimálne využitie kabíny Y.MU2000-D. To umožňuje kontrolovať aj veľké časti, ktoré sú kontrolované v malých prežarovacích priestoroch. Vertikálny pohyb a zmena uhla smerovania rtg zväzku, bez zmeny fokusačnej vzdialenosti medzi rtg lampou a detektorom (FDD), je možné vďaka tomu, že rtg lampa a detektor sú vzájomne namontované na jednom U-ramene.

  Manipulátor pre posuv vzorky je motorizovaný, umiestnený priamo v kabíne. Posuvné dvere kabíny zaisťujú ľahkú výmenu testovaných vzoriek.

  Použitím technológie  Y.HDR, skenovanie vzorky predstavuje  digitálnu "vysoko dynamickú rádioskopiu", kde vzorka je skenovaná v pohybe - obraz je zaznamenávaný plochým panelovým detektorom a je následne spracovávaný zobrazovacím SW Y.IMAGE x500. Výsledkom sú mimoriadne kontrastné snímky v 3D zobrazení vhodné pre detailnú analýzu  (viac informácií nájdete v popise technológie  Y.HDR).

  Paralelne k prežarovacím funkciám, Y.MU2000-D doplnené počítačovou tomografiou môže poskytnúť používateľovi podrobnejšie informácie o umiestnení a ploche chýb v odliatkoch.

  Y.MU2000-D možno rovnako dobre používať pre občasnú kontrolu vzoriek a takisto aj pre sériovú kontrolu. Systém ponúka možnosť kontroly odlišných materiálov ako sú oceľ, hliník, keramika, umelé hmoty alebo guma.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.