×

Y.Access100

 

Y.Access100 je všestranne použiteľný skenovací manipulátor, ktorý visí zo stropu prežarovacej miestnosti.

 • • Veľká flexibilita použitia vďaka voľnej ploche pod manipulátorom
  • Prispôsobenie konštrukcie podľa zákazníckej požiadavky
  • Programovateľné posuvy pre opakovanie inšpekčných postupov
  • Diaľkové ovládanie

   

  Y.Access100 je systém so statívovým závesným manipulátorom pre prežarovacie pracoviská. Je založený na všestranne použiteľnom skenovacom manipulátore v podobe stropných žeriavov a je vybavený 2 úchytmi pre röntgenku a zosilňovač obrazu alebo plochý panelový detektor. Tento sa dá veľmi ľahko namontovať do prežarovacej miestnosti.
  Vzdialenosť ohniska a detektoru (FDD) je voliteľná variabilne. Röntgenka a detektor obrazu sú posúvané nezávisle. Všetko čo potrebujete, je pomocou joysticku riadiť posuv v horizontálnom alebo vertikálnom smere.

   

  Tento systém je stavebnicový, čoho výsledkom je optimálne prispôsobenie sa miestnosti a rôznym skúšobným úlohám.
  Ako doplnok môže byť dodaný PC riadiaci systém pre plynulé riadenie kontroly pomocou preprogramovaných polôh alebo poloautomatický režim. To je spôsob ako zabezpečiť automatický chod a aby sa zabezpečila opakovaná kontrola bez zbytočných časových strát.