Digitálna rádiografia

Prežarovanie

Počítačová rádiografia so skenerom záznamových IP platní

Digitalizácia vo veľkej miere prenikla do nášho každodenného života. Prakticky nenájdete dnes vo svete v moderných zdravotníckych zariadeniach analógové automaty pre vyvolávanie filmov – nákladná údržba, pomalé vyvolávanie a neekonomická prevádzka. V počiatkoch vývoja digitálneho zobrazovania zavážili práve tieto skutočnosti pri rozhodnutí prechodu na digitálnu alternatívu.

RTG kontrola diskov kolies

Rovnako ako u väčšiny odliatkov, môžu vznikať počas výroby chyby na diskoch. Pevnosť disku môže byť ohrozená dôsledkom chýb na povrchu alebo vplyvom vnútorných necelistvostí v odliatku. Riešenie rtg kontroly od YXLONu pomáha odhaliť tieto nedostatky veľmi spoľahlivo.S priemyselnými rtg inšpekčnými systémami YXLON sa výroba hliníkových diskov starostlivo monitoruje, aby sa zabezpečila kvalita a dodržiavali bezpečnostné predpisy, čím sa vylúčia akékoľvek nedostatky, ktoré môžu ohroziť konštrukčnú integritu disku počas jeho životnosti. Rozpoznanie pórov a dier Detekcia cudzích telies Prevencia povrchových chýb na dokončenom kolese Kontrola na možné mikroporozity pre budúce chyby na diskoch Výsledky sú zdokumentované a archivované a poskytujú priamy vstup na zlepšenie kvality výroby procesu odlievania. K dispozícii sú riešenia na mieru, v závislosti od použitia a spôsobu indikovania chyby. YXLON WI26 G je nová vlajková loď priemyselného röntgenového inšpekčného systému pre spoľahlivé rontgenové inšpekcie diskov z ľahkých zliatin spolu s našim ekonomickým systémom X-ray kontroly YXLON MU231, ktorý je stále najpoužívanejším systémom kontroly diskov na svete. Disky sú podávané v nekončenom alebo v zmiešanom režime. Systém automaticky identifikuje model disku a kontroluje podľa nastavenej špecifikácie zákazníka. Póry a cudzie telesá sú identifikované ako jednotlivé chyby alebo ako zhluk. V obidvoch systémoch sa náš kontrolný softvér používa na efektívne a objektívne automatizovanie kontroly. Systém YXLON YXLON MU2000-D sa používa pri kontrole jednotlivých kolies, napríklad pri prvej vzorke nového odliatku. Špeciálna podpera na valčekoch kolies umožňuje ručné snímanie jednotlivých röntgenových snímok. Kontrola obruče disku na nasadenie pneumatiky môže byť tiež zobrazená v tangenciálnom skenovaní vykonaním ručného snímania jednotlivých diskov.

Porovnanie odliatkov s CAD výkresmi

Inovatívnym krokom v zlievarenstve je technika ktorá vychádza z CAD dát a ich porovnania s CT zobrazením výrobku. Používa sa najmä na začiatku výrobného procesu. Porovnanie formy odliatku a CAD dát sú základom pre tvarovanie a výrobu liacej formy.

CT Kontrola blokov motorov

Skenovanie pomocou lineárneho urýchľovača prináša komplexné výsledky pre trojrozmerné zobrazenie, ktoré je analyzované neskôr. Nedeštruktívne testovanie materiálov s 3D zobrazením celého bloku motora, ktorý je ťažké kontrolovať po kompletnej montáži poskytujú významnú informáciu pri návrhu výrobku, vývoja produktov a riadenie kvality. Typické chyby v odlievaní sa môžu vyskytnúť pri všetkých technikách odlievania, ktoré zahŕňajú materiály ako železo, hliník, horčík alebo zinok. Patria sem póry, zhluky pórov a bublín, ako aj praskliny od tepla, rozmerové anomálie a vmestky. Detekcia lunkrov a pórov Geometrické meranie vnútorných štruktúr Analýza hrúbky stien Priemyselná počítačová tomografia (CT) tiež poskytuje dôležité doplňujúce informácie. Pri analýze hrúbky steny môžu byť napríklad vnútorné štruktúry a presné merania stanovené pomocou CT, dokonca aj v prípade zložitých komponentov. Takéto informácie sú nepostrádateľné, najmä počas kvalifikácie prototypov. Pre bezpečnostné komponenty v automobilovom priemysle je veľmi dôležité zistenie zostávajúcej hrúbky steny po procese odlievania alebo konečného obrábania pre sériové výrobky. Toto meranie poskytuje informácie o stabilite materiálu a tepelnej vodivosti. Akonáhle sa urobí sken komponentu s inšpekčnými systémami rtg kontroly, informácie sú okamžite k dispozícii pre rôzne analýzy. Priemyselné röntgenové kontrolné systémy umožňujú rýchlu a spoľahlivú kontrolu výrobku, vo vysokých množstvách pomocou vyhodnocovacieho softvéru HDR "vysoko dynamickej rádioskopie". Týmto spôsobom môžu byť výrobky s odchyľujúcou sa štruktúrou vytriedené z výrobného procesu už v počiatočnom štádiu. Existuje tiež možnosť vyvodiť závery týkajúce sa kvality odlievania z typov nájdených nedostatkov, čím sa zvýši produktivita iniciovaním vhodných opatrení na zlepšenie.

Triedenie - tajomstvo modernej ťažby nerastných surovín

V súčasnosti sa očakáva, že dopyt po všetkých komoditách bude narastať s rastúcim počtom obyvateľov a urbanizáciou. Drahé kovy, ako je platina až po priemyselné nerasty, ako je uhlie a diamanty, sa všetky tieto nerasty a rudy môžu účinne triediť následne po výrube pomocou RTG snímačov. Zvyšovanie nákladov na pracovnú silu v rozvojových krajinách vedú k zavádzaniu automatizovaných technológií pri triedení nerastných surovín. Vysoký výkon, rýchla a efektívna analýza, nepretržitá prevádzka, to sú benefity uľahčujúce implementáciu RTG technológií v procese triedenia. Súčasná ťažba je zložitejšia ako kedykoľvek v minulosti. Výťažok z najvýnosnejších baní je v priemere len 1 gram diamantov na 15 ton vyťaženej rudy. Tieto čísla poukazujú na nutnosť vyskúšať nové, moderné metódy. Toto je však výzva pre majiteľov baní, ktorým sa ponúka možnosť využitia RTG technológií. Pomocou tejto technológie je tiež možné opätovne skontrolovať materiál, ktorý bol vyťažený a bol považovaný za bezcenný. Opätovné preskúmanie pôvodne zlikvidovaného materiálu môže odhaliť vzrušujúce prekvapenia. Používaním RTG technológie priamo v mieste ťažby sa znižujú náklady na prepravu, nakoľko nie je potrebné vyťažený materiál prepravovať na hodnotenie.

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.