Magnetické práškové metódy

Použitie NDT techniky pri opravách železničných vagónov

Najviac NDT skúšok v železničnom opravárenstve je vykonávaných na dvojkoliach. Okrem vizuálnej kontroly sú nadefinované pri revíziách dvojkolí UT a MT skúšky náprav, vencov kotúčov a dosiek kotúčov.