×
 • CR 35 NDT
 • CR 35 NDT

CR 35 NDT

 

Optimálne riešenie pre CR skenovací systém s vysokým rozlíšením, určený na skenovanie ohybných IP (pamäťových luminiscenčných  platní).

Parametre

Priemer laserového lúča: 50 μm

SRb (základné priestorové rozlíšenie): 80 μm

Rozlíšenie šedej stupnice: 16 bitov (65 536 úrovní šedej farby)

Min./Max. veľkosť zobrazovacej IP platne: (š x l)2 až 35 cm x 3 až 100 cm

Rozmery (V x Š x H): 40 x 37 x 47 cm  

Hmotnosť: 17,5 kg

Napájanie: 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz, <140 W

Rozsah pracovných teplôt: 10 až 35 ° C (50 až 95 ° F)

Rozhranie: Ethernet (TCP-IP), WLAN

Dotyková obrazovka: 4,3 "TFT, 800 x 480 px

Vnútorná pamäť: SDHC, max. 32 GB

Softvér: DÜRR NDT D-Tect (DICONDE v súlade s ASTM 2339)

 • Systém počítačovej rádiografie (CR Computed Radiography) pre analýzu kvality zvarových spojov a materiálov. CR 35 NDT firmy DURR NDT je systém digitálnej rádiografie, ktorý využíva laserový skener, systém zobrazovacích platní (IP), výkonný počítač, špeciálny software a zobrazovacie zariadenie. Systém je po naskenovaní zobrazovacej platne schopný zobraziť rádiogram kontrolovaného predmetu v digitálnej forme. Zariadenie je možné okrem sieťového napájania použiť aj s externým batériovým zdrojom.

  Zariadenie vyhovuje najprísnejším požiadavkám zodpovedajúcim norme EN14784-1 a IP Special/40 norme ASTM E 2446 pre priemyslovú počítačovú rádiografiu s fosforeskujúcimi zobrazovacími platňami.

  Celý systém  CR 35 NDT bol certifikovaný ako prvý spoločnosťou BAM (kópia certifikátu je prílohe).

   

   

   

   

   

  Funkčné parametre
   
  Dodávané zariadenie spĺňa nasledovné funkčné parametre:

  • CR systém je prenosný, v štandardnej výbave je zhrnutý pevný kufor CR systému, slúžiaci na prenos alebo prevoz CR skenera.
  • Systém CR pri skenovaní spracováva súbory v zmysle štandardu DICOM a DICONDE, tzn. uložený naskenovaný súbor nesie informáciu o stave a čase vytvorenia základnej naskenovanej snímky a každej jej ďalšej zmene alebo úprave. Systém umožňuje ukladanie dát vo formáte JPEG, BMP, TIFF.
  • CR systém môže pracovať pri rôznej atmosfére – vstavaná mazacia jednotka je zabudovaná a je súčasťou systému.
  • Pracovný cyklus systému: skladovanie a transport 100% pri teplotách -20°C až 60°C,  inštalácia je doporučená do suchých a ventilovaných miestností s doporučeným rozsahom vnútornej teploty 10°C až 35°C.
  • Kompletná dodávka je vrátane viacerých ohybných, presne rozmerovo špecifikovaných IP platní s citlivosťou 50 µm a 100 µm. Súčasťou dodávky je aj čistiaci set/box špeciálnych utierok určených na IP platne.
  • Systém je dodávaný s návodom na ovládanie v slovenskom a anglickom jazyku.
  • CR zariadenie je vybavené PC pracovnou zostavou uvádzanou nižšie. Je možné ho však prepojiť s ľubovoľnou PC zostavou, ktorá spĺňa minimálne požadované parametre dodávaného PC.   

   

   

   

  Systém je plne kompatitibilný so softvérom D-TECT, ktorý zabezpečí všetky potrebné operácie pre vyhodnotenie nameraných údajov z RTG testovania vzorky.

  Zobrazovací software D-TECT

  • Je plne kompatibilný s dodávaným skenerom, umožňuje riadenie a nastavenie snímania pomocou skenera
  • Automatické rozlíšenie expozície. (automaticky nastaví kontrast a jas)
  • Software je kompatibilný aj s databázovým softvérom (SQL, klientský server)
  • Software musí obsahovať nasledovné nástroje pre manipuláciu a prácu s obrázkom:
   • Zoom
   • Flip
   • Rotácia
   • Nastavenie jasu a kontrastu
   • Reverzia zobrazenia
   • Rozdelenie obrazovky do viacerých okien
   • Doplnkové okno s nastavením rozlíšenia (Funkcia lupy)
   • Vkladanie textov, poznámok
   • Funkcie histogramu                      
   • Obrazové filtre pre optimalizáciu obrazu:vysoký kontrast a jemná štruktúra
   • Zvýraznenie hrán/obrysov
   • Pseudozobrazenie
   • Meracie funkcie: meranie hrúbky steny, meranie dĺžky/vzdialenosti, meranie uhla, meranie plochy, meranie lineárnej úrovne sčernania – funkcia histogramu, meranie odstupu signálu od šumu
   • Kalibrácia meraní
   • Korekcia geometrickej škály    

   

  Dodávaná pracovná stanica/ počítač WORKSTATION je v rozsahu:

  CPU: Intel Pentium IV, 3 GHz
  RAM: 4GB
  Operačný systém: Windows XP Professional, 32 bit, Service Pack 3
  Hard disk: Workstation 160 GB, Databázový hard disk 2x1TB
  Zapisovacia jednotka: DVD/CDRW combo drive
  Monitor: 24“,rozlíšenie: 1920x1080; Svietivosť monitora 300cd/m²
  Grafická karta: 256 bit 1 GB DDR5; Podporovaný štandard DirectX 11
  Vstavaná sieťová karta: Ethernet 10/100/1000 LAN interface (RJ-45 konektor)
  Doplnkové príslušenstvo: Myš, klávesnica, farebná laserová tlačiareň

 • Rozlíšenie optického systému skenera    je max. 40 lp/mm
  Veľkosť ohniska laserového lúča skenera na platni dosahuje min. 12,5 µm
  Skenovacie rozlíšenie / reading pitch minimálne. 12,50 µm a maximálne 130 µm
  Škála rozlíšenia šedej farby je až 16 bit/ 65.536 úrovní šedosti
  Rozsah skenovania záznamových platní (IP) - šírka max. 35,4 cm, dĺžka nie je limitovaná
  Rýchlosť skenovania         35.4 x 43.0cm (14”x17”) max. 160 s
  Napájanie: 100-250V, 60 Hz
  Max. výkon: 120W
  Hmotnosť : 17,5 kg

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.