×
 • XPO EVO 225D
 • XPO EVO 225D

XPO EVO 225D

XPO EVO 225D s ohniskom 3,0 mm, vyžarovacím uhlom 40°x 60°,  a výkonom 1200 W, zaručuje vysoký výkon, kratšiu dobu expozície a vysoké rozlíšenie rádiogramov.

Robustný a spoľahlivý
XPO EVO s metal-keramickou röntgenovou lampu a kompozitným ochranným obalom, ktorý chráni všetky dôležité časti lampy. Systémy XPO EVO spĺňajú podmienky krytia IP65 a sú schopné plnej prevádzky v prašných aj mokrých podmienkach.

Ľahký a jednoducho ovládateľný
Ergonomický dizajn a nízka hmotnosť <28 kg umožňuje pohodlnú manipuláciu so zariadením. XPO EVO 225D je plne schopné prevádzky pri teplotách okolia od -20°C  až do + 50°C, čo robí systémy XPO EVO spoľahlivé a zaručuje hladký chod aj v extrémnych podmienkach. Intuitívne ovládanie zjednodušuje obsluhe prácu so zariadením.

VYSOKÝ VÝKON – VYSOKÁ SPOĽAHLIVOSŤ
Zariadenia vyrobené tak, aby spĺňali najvyššie medzinárodné bezpečnostné štandardy. Každé jedno zariadenie je individuálne testované a merané z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti.

EXPOZÍČNÝ KALKULÁTOR
Vstavaná kalkulátor expozícií v ovládači XPO EVO zabezpečuje rýchle výpočty expozícií, ako aj jednotlivé výpočty výsledkov a optimalizovaných časov expozície. Jednoduché prepočty expozícií s možnosťou výberu typov filmov, hrúbok materiálov, sčernania D a rôznych iných nastavení.

ZDROJ NAPÁJANIA
Rozsah AC- sieťového napätia v ktorom je zariadenie schopné pracovať sa pohybuje od 185 do 264 VAC a od 45 do 65 Hz, podporujúce globálnu prevádzku. zlepšený modul korekcie účinníka zabezpečuje stabilitu kde sieť AC je nestabilná.

PRÍSLUŠENSTVÁ
Voliteľné príslušenstvá, ktoré sú dôležité pre zlepšenie pracovných postupov a manipulácie, robia prácu ešte jednoduchšiu a zaujímavejšiu. Trubkové, trojnohé nastavovacie, mobilné stojany a ďalšie príslušenstvá, ktoré sú k dispozícii, robia röntgenové systémy flexibilné a tým vhodné pre väčšinu aplikácií.

 

 • XPO EVO je navrhnutý ako multifunkčná jednotka, ktorá zahŕňa akýkoľvek typ aplikácie v rozsahu od kontroly materiálov s nízkou hustotou až po ťažké oceľové diely ako kombinácia širokého rozsahu 25-225 kV, unikátneho výkonu 1200 W a kompenzácia prúdu do až 10 mA.

  Všetky dôležité súčasti sú chránené silnou kompozitnou konštrukciou, ktorá má tiež vynikajúce tepelné vlastnosti.

  XPO EVO je unikátna kombinácia 1200 W výkonu, 3,0 mm ohniska a pozoruhodne nízkej hmotnosti iba 28 kg, čo je to optimálna voľba pre takmer všetky úlohy v NDT prežarovaní, ako aj v oblasti laboratórnych skúšok.

  Vstavaný laserový zameriavač umožňuje presné zameranie zväzku žiarenia. Vyžarovací uhol je 40 x 60° a pri zabiehaní zariadenia sa môže z bezpečnostných dôvodov použiť clona, ktorá zaisťuje pre okolie bezpečné nabiehanie RTG. clona je dodávaná ako príslušenstvo, v balení bez príplatkov. Únik radiácie je nižší ako 5,0 mSv/h.

   

   

   

 • Hmotnosť : 28kg
  Výška : 808 mm
  Veľkosť ohniska podľa EN 12543 : 3,0mm
  Rozsah prežarovacieho napätia : 25 - 225 kV
  Nastavenie prežarovacieho prúdu (mA) : 0,5 -10,0 mA
  Maximálny výkon : 1200 W
  Uhol vyžarovacieho zväzku : 40 ̊ x 60°
  Únik žiarenia mimo vyžarovací smer : Max . 5,0 mSv / h
  Stupeň ochrany-krytie : IP65
  Rozsah teplôt : -20 ° C do +50 C

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.