×
 • Filmy STRUCTURIX
 • Filmy STRUCTURIX slovcert
 • Filmy STRUCTURIX
 • Filmy STRUCTURIX slovcert

Filmy STRUCTURIX

Jedným z najpoužívanejších a najstarších zobrazovacích médií v priemyselnej rádiografii je rádiografický film. Na fóliu sú nanesené vrstvy emulzie bromidu strieborného. Film po exponovaní, t.j. vystavení žiareniu, je následne vyvolaný v tmavej komore, resp. vo vyvolávacom automate. Výsledkom je typycký rádiogram s rozdielnym kontrastom v závislosti od absorbčných rozdielov, t.j. prechádzajúceho žiarenia cez materiál. Čím väčší rozdiel v hrúbke materiálu, tým je väčší rozdiel v kontraste. Rozdiely v kontraste sú úmerné typu použitého filmu, expozícii a vyvolaniu.

Dodávame celý sortiment priemyselných röntgenových filmov, od dokonale jemnozrnného až po veľmi citlivý film. To umožňuje výber správneho filmu pre každé použitie.

Všetky filmy typu STRUCTURIX sa dajú vyvolávať ručne alebo automaticky. Vyvolávanie trvá 2 až 12 minúť (zo suchého stavu do suchého stavu).

 

 

 

 • Filmy STRUCTURIX sa predávajú vo všetkých bežných rozmeroch. Môžete si vybrať medzi praktickým balením pre denné svetlo s olovenými fóliami alebo bez nich (Pb nebo DW), finančne výhodným balením do tmavej komory (NIF a FW) a zvitkovým filmovým balením do denného svetla, v balení ROLLPAC ( s olovenými fóliami alebo bez nich).

  Filmy sa môžu vyvolávať ručne alebo pomocou automatu. Vyvolanie trvá 2 až 12 minút. Pri ručnom vyvolávaní je nutné ešte filmy dôkladne vysušiť.

   

  Pb ROLLPAC
  Film je vložený medzi dvoma 0,027 mm hrubými olovenými fóliami. ROLLPAC balenie je úplne svetlo tesné. Obal je odolný voči vlhkosti a mastnote. Unikátne balenie ROLLPAC zaisťuje vynikajúci kontakt medzi filmom a olovenou fóliou, aj keď ho použijete na sférických alebo rúrkových predmetoch a to aj tých, ktoré majú malý priemer. Vzhľadom k tomu, že zosilňovacie Pb fólie sú použiteľné iba raz, sú zaručené optimálne výsledky. K dispozícii sú balenia filmov so šírkou do 10 cm.

   

  DW ROLLPAC balenie bez Pb fólie je špeciálne určené pre skúšanie materiálov s použitím nízkej energie žiarenia (<100 kVA). K dispozícii sú balenia filmov až so šírkou 35 cm.

   

  FW (Folder Wrapped)

  Každý film je zabalený v preloženom papierovom obale - papierovej zložke, aby sa zabránilo poškodeniu pri manipulácii v tmavej komore. Papierové zložky uľahčujú ukladanie a ochranu filmov po spracovaní. Takto zabalené filmy sú ideálnym riešením, ak po otvorení zostávajú v prevádzke v oblastiach s vysokou vlhkosťou a teplotou, pretože zložka zabraňuje zlepeniu filmov. Listy filmov sú balené po 100ks v uzavretom sáčku a umiestnené v tvrdej kartónovej krabici. Filmy sa musia samostatne nabíjať do pripravených kaziet v tmavej komore.

    

   

   

  NIF (Non Interleaved Films)
  Najekonomickejšie balenie. Kvalita filmu je rovnaká ako u jednotlivo balených filmov. Listy filmu sú balené po 100 ks (s výnimkou veľmi veľkých rozmerov) v uzavretom obale vnútri kartónovej krabice. Vnútorný obal umožňuje jednoduché vybratie filmu a opätovné uzavretie obalu.

   

   

   

   

  Pb VACUPAC
  Úplne svetlo-tesné, vzduchotesné a vodotesné  denné balenie s Pb fóliou.  Vo vnútri obalu je obojstranná Pb fólia so štandardnou hrúbkou 0,027 mm a táto je spolu s filmom vákuovo zabalená. Obal filmu je kovový polymér s naparenou vrstvou hliníka vo vákuu. Plastová fólia obalu zaručuje, že film môže byť použitý v extrémne znečistených a vlhkých podmienkach. Pb VACUPAC je ideálne pre aplikácie s energiou vyššou než 100 kV.  Dokonalý kontakt medzi olovenými fóliami a filmom vo všetkých podmienkach zaručuje optimálnu kvalitu obrazu.

   

  Pb ETE (Edge-To-Edge)

  Balenie filmu v AL fólii od hrany po hranu, bez akéhokoľvek odstávajúceho lepeného kraja tak ako u balenia Vacupac. Toto balenie umožňuje umiestniť film čo najbližšie alebo medzi prvkami obrobku. Otvorenie obalu je jednoduché, rozlepením presahujúceho záhybu a potom vytiahnutím filmu dlhšou stranou. Použitá Pb fólia je taktiež od okraja k okraju filmu a balenie je určené pre expozície s energiou vyššou ako 100 kV a pre použitie izotopov.

   

  DW
  V balení DW sú filmy s olovenými fóliami (0,027mm) vákuovo balené v papierovom obale, chrániacom  pred svetlom. Dokonalý kontakt medzi olovenými fóliami a filmom vo všetkých podmienkach zaručuje optimálnu kvalitu obrazu.

   

   

   

  DW ETE (Edge-To-Edge)

  Svetlu nepriepustné balenie, odolné proti vlhkosti bez Pb fólie, je ideálne pre expozície využívajúce energiu žiarenia menej ako 100 kV. Film od okraja k okraju obalu je možno ľahko rezať/strihať, kde sa miesto v reze prelepí jednoducho páskou.

   

  BLR (Bulk Load Roll)

  BLR je balenie navinutého izolovaného filmu na kartónovom jadre. Tento film možno strihať na ľubovoľnú dĺžku a vložiť do obalov, alebo flexibilných kaziet spolu alebo bez zosilňovacej Pb fólie. K dispozícii sú v štandardnej šírke 70 mm a v dĺžkach 167,75 m (550 ft) a 305 m (1000 ft).

   

   

  RTG filmy – stupne citlivosti:

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.