×
 • Chemikálie pre vyvolávanie filmov
 • Chemikálie pre vyvolávanie filmov

Chemikálie pre vyvolávanie filmov DURR

 

Vyvolávanie RTG filmov je pochod, pri ktorom sa latentný obraz premieňa na viditeľný obraz. Dosiahne sa to selektívnou redukciou kryštálikov halogenidov striebra na kovové striebro, ktoré vytvára latentný obraz a ten obsahuje stopy kovového striebra. Niektoré látky dokážu redukovať len exponované halogenidy striebra na kovové striebro - nazývajú sa vyvolávacie činidlá  - sú to vodné roztoky, ktoré okrem vyvolávacích činidiel obsahujú aj ďalšie chemikálie; každá z nich má svoju príznačnú funkciu. Iné chemické látky zasa dokážu urýchľovať a ustaľovať chemický proces vyvolávania.

 • Vyvolávacie chemikálie DÜRR NDT môžu byť používané pre vyvolávanie akýchkoľvek typov filmov (AGFA, FUJI, KODAK, FOMA ...) a v akomkoľvek vyvolávacom automate !!!

  • Sú certifikované spoločnosťou BAM.
  • Neobsahujú žiadne karcinogénne látky, tzn. bez hydrochinónu a aldehydov (nie je nutné ich označovať podľa európskych predpisov značkou „nebezpečný tovar!“).
  • Preprava takýchto chemikálií nepodlieha žiadnym prepravným predpisom v zmysle ADR.
  • Uvedené chemikálie sú ekologické a netoxické – vývojky namiesto hydrochinónu obsahujú vitamín „C“.
  • Neobsahujú žiadne extra prídavné komponenty pre vyvolávací a ustaľovací proces.
  • Životnosť a rovnaká kvalita je zaručená počas celých 24 mesiacov.
  • Koncentrát znečisťuje valce a nádrže o 80% menej než ostatné konvenčné vyvolávacie prostriedky.

   

  Použitie chemikálií:

  Použitie je veľmi jednoduché. Iba zmiešajte daný koncentrát s vodou a roztok je hotový.

  V prípade, že používate chemikálie DÜRR NDT prvýkrát, najmä pred prvým nasadením vývojky XR D-6 NDT je bezpodmienečne nutné odstrániť zvyšy predchádzajúcich chemikálií. Opláchnite automat vodou. Aplikujte XR D-6 CLEANER NDT - čistiaci koncentrát pre nádrž vývojky a skupinu valčekov vývojky automatu na vyvolávanie röntgenových filmov.

  Čistenie odporúčame vykonávať každé 3 mesiace.

  Vývojka XR D-1.5/6 NDT

  Balenie 1,5 l  alebo 6 l bandaska koncentrátu vývojky pre 5l alebo 20 l vyvolávacieho roztoku.

  XR D  NDT koncentrát vývojky je hydrochinónový a bezaldehydový 1-komponentný vyvolávací prostriedok pre rýchle spracovanie filmov s nízkou potrebou regenerácie roztoku a výborné výsledky archivácie. Koncentrát je alkalický a obsahuje kyselinu askorbovú a látku Dimezone S (dimethyl phenidone) ako developer látok, siričitan draslíka na ochranu proti oxidácii a komplexotvorné činidlá, uhličitany, stabilizátory a pomocné látky vo vodnom roztoku.

  Ustaľovač XR F-1.5/6 NDT                                                                 

  1,5 l /6 l bandaska  koncentrátu ustaľovača pre 5l/20 l ustaľovacieho roztoku.                                               

  Chemické zloženie:
  XR-6 F NDT ustaľovač má ľahko kyslú reakciu a obsahuje tiosíran amónny pre ustálenie procesu, siričitan sodný k ochrane proti oxidácii, organické kyseliny ako kyselina octová a kyselina citrónová, súbor komplexotvorných činidiel a pomocných látok vo vodnom roztoku.

   

  XR D-6 CLEANER NDT – vynikajúci čistiaci koncentrát pre nádrž vývojky a skupinu valčekov vývojky automatu  na vyvolávanie röntgenových filmov.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.