×

IPLEX RT - RX

 

Iplex RX a RT predstavuje najvyššiu obrazovú kvalitu našich videoskopov. Unikátny PulsarPic obrazový procesor, ktorý umožňuje zachytiť jasné snímky vo vysokom rozlíšení. Medzi ďalšie výhody patrí 6,5“ antireflexný displej. 

 

Riešenie pre dlhé sondy – nová 20m dlhá sonda s priemerom 8,5mm - dostupná pre modely Iplex RX a RT

 

Videoprezentácia endoskopu Iplex RT / RX

 

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke výrobcu OLYMPUS

 

Máte všetko potrebné na vykonanie vizuálnej kontroly ? Navštívte náš e-shop !

 

 • Lepšia kvalita obrazu – kvalitnejšia kontrola
  Iplex RX a RT verne a živo reprodukuje veľmi malé defekty a ostrý, čistý obraz umožňuje spoľahlivé inšpekcie.

   

  2x jasnejší systém osvetlenia
  Nový systém osvetlenia LED, ktorý je približne 2x výkonnejší ako u bežných videoskopov, zatiaľ čo dynamické regulovanie svetelného výstupu redukuje haláciu, počas inšpekcie kovových povrchov. PulsarPic, obrazový procesor, spoločne s naším systémom osvetlenia dodáva optimálne množstvo svetla a zvýšenie zisku, pre poskytnutie veľmi jasných a ostrých snímok.

   

   

  Snímky a videá v rovnakej kvalite ako živé zobrazenie
  Iplex RX a RT dokáže nahrávať snímky na vymeniteľný flash disk USB vo forme statických obrázkov JPEG alebo videa vo formáte MPEG-4. Vylepšená kvalita statických snímok a videa umožňuje presnú diagnostiku nielen v teréne ale aj v kancelárii s použitím voľne dostupného softvéru - InHelp viewer.

   

  Veľký monitor umožňuje ľahké a presné inšpekcie
  6,5“ monitor zobrazuje malé detaily presne a jasne aj z väčších vzdialeností.

   

  Optimalizované odstupňovanie obrazu
  Iplex RX/RT predstavuje unikátnu schopnosť spracovania obrazu WiDER™, ktorý rozjasňuje najtmavšie oblasti bez odstraňovania detailov jasnejších častí snímok. Inovatívne technológie poskytujú optimálnu inšpekciu veľkých oblastí alebo dokonca vysoko reflexných oblastí. Naviac je Iplex RX vybavený funkciou regulácie ostrosti a farby, ktorá vytvorí dokonalý obraz, závislý na objektoch a aplikáciách.

   

  Farba: štandard, nastavenie zisku: normálne      Farba: Vivid, Nastavenie zisku: WiDER™

   

  Stereo meranie pre spoľahlivú inšpekciu
  Naša technológia stereo merania ponúka meranie chýb z rôznych uhlov pohľadu, s jednoduchým ovládaním. Novo implementovaná funkcia obrazu umožňuje ľahkú detekciu defektov na veľkej a jedinečnej obrazovke, s rýchlym prístupom k meraniu.

   

  * Podrobnejšie o stereoskopickom meraní pomocou endoskopu v článku TU

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.