×

Test Panel podľa ASME V

 

Účinnosť penetračnej skúšky je závislá na vlastnostiach systémov kontroly materiálov a aplikačnej techniky - penetračných látok.
 

Kontrola detekčných vlastností penetračných látok sa  vykonáva na základe porovnávacích skúšok. Na uvedenej mierke z hliníka, rozmerov 80x50x10 mm sú umelo vytvorené trhliny, kde je možné overiť citlivosť penetračných látok.
Mierka je vhodná tak na skúšku s farebnými ako i fluorescenčnými typmi penetrantov.

*Poznámka:
Citlivosť penetrantu overená na tejto referenčnej mierke nemusí byť úplne zhodná s citlivosťou na danom kontrolovanom telese. Mierka po použití musí byť vždy dôkladne očistená - odporúčame v ultrazvukovej čističke.

 

Odkaz na e-shop