×

RS 602

 

Antikorózne činidlo

Na prípravu testovacej suspenzie magnetického prášku na báze vody.

Bez dusičnanov, chloridov a halogénov.

Použiteľné pre chladiace prostriedky na báze vody, čistiace kvapaliny a tekutiny na opracovanie kovov.

slovcert logo