×

Osobný hlásič GammaSmart one

Zariadenie GammaSmart one je robustný, batériový a ľahko ovládateľný alarm s nastaveným prahom dávky, určený na osobnú radiačnú ochranu.

GamaSmart one je tiež schválený na použitie vo výbušnom prostredí zóny 1.

GammaSmart one detekuje gama žiarenie a röntgenové lúče, čo je sprevádzané optickým a akustickým hlásením. Rastúcou dávkou sa zvyšuje sa frekvencia a hlasitosť akustického hlásenia.

Vodotesné hliníkové puzdro (IP54) zabezpečuje ochranu aj proti elektromagnetickému vplyvu. Signalizácia kapacity batérie dokazuje pripravenosť GammaSmart na použitie.

Prístroj sa k odevu pripína plastovou svorkou proti neželanému vypadnutiu z vrecka.