×

Surf-X Array sonda

 

Prehľad

Predstavujeme radu ECA sond Zetec Surf-X. Vďaka jedinečnému dizajnu flexibilných obvodov a vlastnej technológii X-Probe môže Surf-X sonda znížiť celkové náklady na vlastníctvo, poskytnúť vynikajúcu kvalitu dát a výrazne skrátiť dobu kontroly v porovnaní s inými metódami kontroly. Sonda Surf-X Array dokáže zvládnuť širokú škálu aplikácií, od inšpekcie korózie alebo hľadanie trhlín na potrubiach, tlakových nádobách alebo nádržiach až po posúdenie a triedenie trhlín vo zvaroch. Sondy Surf-X predstavuje výhodnú investíciu, ktorá prináša tieto výhody:

Rýchla kontrola, žiadna chémia

Náhrada PT alebo MT kontroly : Kontrola pomocou polí cievok (ECA) je nákladovo efektívnou náhradou penetračnej alebo magnetickej práškovej metódy. Kontrola pomocou takejto sondy môže skrátiť dobu kontroly až o 95%

Presné výsledky s vysokou kvalitou

 

  • Otočný enkodér je štandardnou vźbavou sondy  a umožňuje ľahkú identifikáciu miest a rozmerov chýb.
  • Indikátory pozície (zárezy) na sonde pomáhajú pri presnom uřcovaní polohy skenu a zabezpečujú kontrolu celej záujmovej oblasti.
  • Patentovaná a osvedčená sada cievok na báze technológie X-Probe prináša pridanú spoľahlivosť a presnosť
  • Pracuje v absolútnych a viacnásobných režimoch snímania vodiča