×

ASTM banka

 

Kontrola sedimentu po nariedení suspenzie

     30 min. pre suspenzie vodou riediteľné
     60 min. pre suspenzie na báze oleja

Obsah sedimentu musí dosiahnuť dané mnžstvo podľa značiek na stupnici.

Podľa ASTM E1444 musí byť dosiahnutý objem pevných častíc:

     0,1 - 0,4 ml / 100 ml pre fluorescenčné suspenzie
     1,2 - 2,4 ml / 100 ml pre nefluorescenčné farebné suspenzie