Vyhľadať

Zoradiť podľa názvu


Diaľkové ovládanie MTC III Ir/Se komplet

S jednou výjazdovou hadicou ...

Viac

Diaľkové ovládanie MTC I pre Ir/Se komplet

10 m alebo 15 m ...

Viac

Diaľkové ovládanie MTC I Ir/Se bez stojana

10 m alebo 15 m ...

Viac

Stojan diaľkového ovládania MTC I

s montážnou platňou ...

Viac

Prevodovka

11 mm otvor pre nasadenie kľuky. Prevodovka sa dodáva s nerezovým alebo zliatinovým ozubeným hnacím ...

Viac

Hnacie koleso

Vnútorné nerezové ozubené koleso na posuv bowdenu. ...

Viac

Hnacie koleso Zn

Vnútorné ozubené koleso zo zinkovej zliatiny na posuv bowdenu. ...

Viac

Kľuka

Kľuka na vysunutie žiariča z krytu pomocou bowdenu. ...

Viac

Fixačná spona ovládacích hadíc

Pomocou spony sa hadice fixujú aby sa zabránilo ich zalomeniu. ...

Viac

Ukončenie hadíc diaľkového ovládania a pripojenie rýchlospojky

Montážny prvok na ukončenie hadíc ovládania so závitom M12x1. ...

Viac

Rýchlospojka diaľkového ovládania

Závit pripojenia M12x1 ...

Viac

Ochranná záslepka rýchlospojky

Záslepka chráni systém hadíc pred prachom a rôznych nečistôt ...

Viac

Kľúč na montáž rýchlospojky

...

Viac

Diaľkové ovládanie (M12x1)

5 m, 10 m a 15 m ...

Viac

Bowden s guličklovým uchytením článkového nosiča pre Ir/Se

vhodné pre MTC I aj MTC III ...

Viac

Ukončenie bowdena

...

Viac

Výjazdové hadice flexibilné, M18x1.5

1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m, 5 m a 10 m ...

Viac

Flexibilná výjazdová hadica, M14x1

1 m, 2 m, 3 m, 5 m a 10 m ...

Viac

Rýchlospojka - konektor na výjazdovú hadicu, Se (M18x1.5)

...

Viac

Rýchlo spojka - konektor na výjazdovú hadicu, Ir (M18x1.5)

...

Viac

Rýchlo spojka - konektor na výjazdovú hadicu, Ir (M18)

...

Viac

Vsuvka na spojenie dvoch výjazdových hadíc 2 x M18x1.5

...

Viac

Objímka M18x1.5

...

Viac

Objímka M14x1

...

Viac

Redukcia na pripojenie flexibilnej hadice

M14x1 / M18x1.5 ...

Viac

Výjazdová špička Se 110 mm M14x1

...

Viac

Výjazdová špička Ir/Co 80 mm M18x1.5

...

Viac

Výjazdová špička Ir/Co 300 mm M18x1.5

...

Viac

Výjazdová špička Se 120 mm M18x1.5

...

Viac

Výjazdová špička Se 300 mm M18x1.5 (GA)

...

Viac

Výjazdová špička Se 540 mm M18x1.5

...

Viac

Výjazdová špička Ir/Co 500 mm M18x1.5

...

Viac

Výjazdová špička Ir/Co 850 mm M18x1.5

...

Viac

Predlžovacia trubica 500 mm M18x1.5

...

Viac

Predlžovacia súprava 200-1000 mm M18x1.5

...

Viac

Hadicová spona

...

Viac

Hydraulický kĺbový držiak do 460 mm

Príslušenstvo na uchytenie výjazdových špičiek, magnetické držiaky ...

Viac

Hydraulický kĺbový držiak do 560

Príslušenstvo na uchytenie výjazdových špičiek, magnetické držiaky ...

Viac

Kĺbový držiak mechanický do 510 mm

Príslušenstvo na uchytenie výjazdových špičiek, magnetické držiaky ...

Viac

Kĺbový držiak hydraulický do 460 mm, s montážnou platničkou

Príslušenstvo na uchytenie výjazdových špičiek, magnetické držiaky ...

Viac

Kĺbový držiak hydraulický do 750 mm

Príslušenstvo na uchytenie výjazdových špičiek, magnetické držiaky ...

Viac

Hadraulický piest s tesnením - ND

Príslušenstvo na uchytenie výjazdových špičiek, magnetické držiaky ...

Viac

Kĺbový držiak s magnetickým upnutím do 500 mm

Príslušenstvo na uchytenie výjazdových špičiek, magnetické držiaky ...

Viac

Magnetický držiak kolimátora

Príslušenstvo na uchytenie výjazdových špičiek, magnetické držiaky ...

Viac

Magnetický držiak s upínacím pásom a prípravkom na prichytenie kolimátora

Príslušenstvo na uchytenie výjazdových špičiek, magnetické držiaky ...

Viac

Upínací pás na neferomagnetické rúry

pre prichytenie kolimátora, Ø100-400 mm ...

Viac

Centrovacie zariadenia 1.1

pre rôzne priemery rúr; od 90 až do 900 mm ...

Viac

Predĺženie pre centrovacie zariadenia 2.1

pre potrubia s priemerom 900 až 1 400 mm ...

Viac

Wolfrámový kolimátor

Uhol vyžarovania 120° pre Ir ...

Viac

Wolfrámový kolimátor, určený pre zdroje Se

80° komplet so špičkou ...

Viac

Monitor GX-2

Osobný hlásič pre gama a röntgenové žiarenia 50 keV - 1,3 MeV ...

Viac

Držiak kolimátora Se

...

Viac

Krúžok s popruhom pre uchytenie kolimátora

...

Viac

Manipulačné kliešte

1,5 m alebo 2 m ...

Viac

Elastický remeň s upínacími sponami

S možnosťou dodanie rôznych dĺžok, 0,5m, 1m, 1,5m a 2m ...

Viac

Crawler package

Komplet crawler je určený pre integráciu RTG lampy s potrubným robotom. ...

Viac

Wolfrámový kolimátor

Uhol vyžarovania 80° pre Se ...

Viac

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.