×
 • Nortec 600
 • Nortec 600

Nortec 600

Vírivoprúdový prístroj Nortec 600 kombinuje najnovší pokrok v oblasti vysoko výkonných digitálnych obvodov a nedeštruktívneho testovania pomocou vírivých prúdov do jednej kompaktnej a odolnej prenosnej jednotky - NORTEC® 600. S jeho ostrým a živým 5,7 palcovým VGA displejom a skutočným režimom na celú obrazovku je NORTEC 600 schopný produkovať viditeľné a kontrastné signály vírivých prúdov v akomkoľvek prostredí.

Prepracované rozhranie NORTEC 600 je postavené na intuitivnej navigácii svojich predchodcov a kombinuje ich s jednoduchou štruktúrou menu a užívateľsky pohodlným ovládaním s priamym prístupom k rôznym funkciam. Je k dispozícii v štyroch rôznych modeloch, NORTEC 600 ponúka širokú škálu inovatívnych funkcií vrátane ponuky výberu aplikácií, displeja typu "všetko v jednom", čítaní v reálnom čase a kalibrácie signálu v režime Freeze a zabezpečuje, aby kontroly boli rýchle a jednoduché pre každú úroveň operátora.

 

Klúčové vlastnosti:

 • spĺňa požiadavky IP66.
 • v súlade s EN-15548.
 • dlhá výdrž na batériu (až 10 hodín).
 • jasný, 5.7 palcový (14,5 cm) VGA displej.
 • režim zobrazenia cez celú obrazovku pre všetky módy.
 • vylepšené filtre pre mód rotačného skenovania.
 • Intuitívne ovládanie s predpripravenými módmi skúšania.
 • 10 Hz až 12 MHz frekveňčný rozsah.
 • Automatické interné nulovanie signálu (BNC connector).
 • možnosť súčasného nahrávania 2 rôznych signálov.
 • Skutočný mix signálov.
 • Kapacita úložiska až do 500 súborov (program a data).
 • náhľad nahraných signálov
 • Dva konektory sond

  Two Probe Connectors

  Všetky modely modelu NORTEC 600 sú dodávané so štandardným 16-pin univerzálnym LEMO konektorom a konektorom BNC pre absolútne sondy. Stačí vybrať konektor v rozhraní prístroja. Pri čítaní z konektora BNC je prístroj vybavený automatickým vnútorným vyvažovaním pre bezproblémovú prevádzku.

  16-pin konektor LEMO podporuje technológiu PowerLink NORTEC, ktorá ponúka automatické rozpoznávanie sond a predvoľby prístroja pre rýchlejšie nastavenie.

   

  Kompatibilné s bežnými postupmi a ďalšími výrobcami

  Na zjednodušenie kontroly NORTEC 600 zahŕňa všetky staršie režimy a rozloženia používané v existujúcich postupoch špecifikovaných pre NORTEC, ako aj tie, ktoré používa mnoho ďalších výrobcov zariadení. Štandardné zobrazenie impedančnej roviny, režim vychyľovania (strip chart), rozdelené obrazovky, nastaviteľný nulový bod, zlepšená odozva filtra, zobrazenie referenčného signálu a niekoľko ďalších užitočných funkcií sú súčasťou balíka NORTEC 600.

  Ponúka kompatibilitu s mnohými ďalšími výrobcami sond a rotačných skenerov, príslušenstvo NORTEC 600 obsahuje káble a adaptéry, ako aj možnosť pripojenia zariadení s 12-pin LEMO, 11-pin Fischer a ďalšími. Správny adaptér alebo kábel skenera umožňuje využívať všetky možnosti zariadenia NORTEC 600 aj bez dodatočných investícii do nových sond alebo iného príslušenstva

  Vibrant VGA Display

   

  Jeden z najlepších displejov v priemysle

   

  NORTEC® 600 disponuje jedným z najlepších displejov dostupných na trhu prenosných detektorov vírivých prúdov. Jedinečný jas a rozlíšenie jeho 5,7-palcového VGA displeja umožňuje interpretovať signály vírivého prúdu aj z väčšej vzdialenosti. Voliteľné farebné schémy zabezpečujú, že displej je rovnako jasný a ľahko čitateľný, či používate NORTEC 600 v interiéri alebo exteriéri.

  Zobrazenie signálu na celú obrazovku

  Okrem pôsobivých rozmerov a jasu je displej VGA NORTEC 600 vybavený novým režimom na celú obrazovku, ktorý je možné aktivovať dotykom tlačidla. K dispozícii pre všetky aplikácie a vo všetkých režimoch zobrazenia, režim na celú obrazovku je vhodný pri čítaní signálov po dlhšiu dobu.

  V závislosti od modelu NORTEC 600 si môžete vybrať medzi nasledujúcimi zobrazeniami:

  • Jediná impedančná rovina.
  • Dvojitá impedančná rovina.
  • Sweep zobrazenie (strip chart).
  • rozdelená obrazovka (strip chart + impedančná rovina).
  • Waterfall zobrazenie.
  • dvojitá impedančná rovina.
  • Displej all-in-one s až 3 konfigurovateľnými stopami.


  True Full-Screen Display

  Jednoduchá integrácia NORTEC 600

  NORTEC® 600 je bez problémov možné začleniť do akéhokoľvek integrovaného detekčného systému vírivých prúdu. Jeho početné softvérové a hardvérové funkcie zabezpečujú, že prístroj je schopný vykonávať konzistentnú detekciu chýb v priemyselnom prostredí. Špecifikácie a funkcie produktu NORTEC 600 boli navrhnuté s ohľadom na možnosť integrácie do zložitejších systémov

  • Navrhnuté tak, aby spĺňal požiadavky IP66.
  • -10 ° C až 50 ° C rozsah prevádzkových teplôt.
  • Kontinuálny nulový filter.
  • Zobrazenie grafiky s upozornením.
  • Frekvencia merania 6 kHz.
  • Diaľkové ovládanie z počítača NORTEC.
  • Alarmové výstupy.
  • Analógové výstupy.
  • Digitálne vstupy.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.